---

---
Home
A+ R A-

Privacy verklaring

Hier kan u onze privacy verklaring vinden.

Lieben Gevogelte en Wild

KIPPENSLACHTERIJ

LIEBEN

GEVOGELTE EN WILD

Tennislaan 8

3600 Genk

Btw BE 0462.029.509

www.lieben.be

E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Tel : 089/35.24.56 Fax: 089/30.87.27

Privacyverklaring

Lieben gevogelte en wild bvba vindt de bescherming van uw privacy erg belangrijk.
Wij streven er dan ook naar om uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken.
In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke informatie wij over u verzamelen, waar wij die informatie voor gebruiken en aan wie wij deze informatie doorgeven. Tevens vindt u in de Privacyverklaring terug welke rechten u heeft en hoe u deze kunt uitoefenen.

1 Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?

Lieben gevogelte en wild bvba verwerkt persoonsgegevens van natuurlijke personen met wie wij een rechtstreekse of onrechtstreekse relatie hebben.
Het gaat dus zowel om gegevens van onze huidige cliënten, leveranciers, opdrachtgevers en werknemers.

2 Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Lieben gevogelte en wild bvba verzamelt persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

Leveren van onze diensten aan klanten

Wij verzamelen tevens persoonsgegevens om de gevraagde diensten aan onze klanten te kunnen leveren.

Beveiliging

Wanneer u onze gebouwen betreedt dan kunt u worden gefilmd. Deze
camerabeelden dienen louter ter beveiliging van onze gebouwen.
Het behoort tot ons gerechtvaardigd belang om deze gegevens te verwerken in het kader van de beveiliging van onze infrastructuur, onze werknemers en klanten.
Direct marketing
Mits uw toestemming verzamelen wij uw contactgegevens met het oog op het versturen van nieuwsbrieven, informatie met betrekking tot activiteiten en andere zaken die u kunnen aanbelangen.
De soorten persoonsgegevens die wij verzamelen kunnen verschillen naargelang de diensten die wij aan u of aan onze klant leveren.

3 Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden in geen geval voor commerciële doeleinden gedeeld met derden.

Uw persoonsgegevens binnen Lieben gevogelte en wild bvba

Binnen Lieben gevogelte en wild bvba springen wij zeer zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en delen wij alleen de gegevens die nodig zijn om u de beste dienstverlening te bieden.
Lieben gevogelte en wild bvba heeft maatregelen getroffen om te waarborgen dat persoonsgegevens die binnen Lieben gevogelte en wild bvba worden uitgewisseld of gedeeld, beschermd zijn.

Uw persoonsgegevens buiten Lieben gevogelte en wild

Soms zijn wij wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te delen met externe partijen, met name aan volgende derden:
Publieke autoriteiten en regelgevende instanties wanneer er een wettelijke verplichting bestaat om klantengegevens mee te delen of bekend te maken, zoals de belastingadministratie

Gerechtelijke of onderzoeksinstanties, zoals politie, openbaar ministerie...

Daarnaast zijn er ook derden aan wie wij niet wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens door te geven, maar op wie wij voor veel van de diensten die wij verlenen beroep doen: Dienstverleners die ons helpen bij:
Het ontwerp en onderhoud van onze internettools en applicaties

Het beheer van onze servers
Het vervullen van administratieve en/of wettelijke verplichtingen
Sociale media toepassingen waar wij gebruik van maken
Op onze website maken wij gebruik van sociale media toepassingen. Wij willen er u op wijzen dat alle persoonsgegevens die u meedeelt aan deze sociale media toepassingen kunnen worden gelezen, verzameld en gebruikt door andere gebruikers van deze toepassingen. Lieben gevogelte en wild bvba heeft weinig of geen controle over deze andere gebruikers en kan daarom niet garanderen dat alle sociale media toepassingen deze Privacyverklaring naleven.

4 Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Lieben gevogelte en wild bvba heeft diverse beveiligingsmaatregelen ontwikkeld zodat uw persoonsgegevens veilig, correct en up to date gehouden worden.
Specifiek trachten wij ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens die in ons bezit zijn te vermijden.

5 Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij houden uw persoonsgegevens niet langer bij dan noodzakelijk voor de uitoefening van onze activiteiten en het verlenen van onze diensten, tenzij wij omwille van een wettelijke verplichting uw persoonsgegevens langer dienen bij te houden of omdat de periode waarbinnen een rechtsvordering kan worden ingesteld nog loopt.

Uw klantendossier wordt in elk geval niet langer bijgehouden dan tot 10 jaar na het beëindigen van onze klantenrelatie.

6 Welke rechten heeft u?

U beschikt over diverse rechten aangaande de persoonsgegevens die wij verwerken:

Het recht op toegang:

U beschikt over het recht om bevestiging te krijgen dat wij persoonsgegevens over u verwerken en om kosteloos een kopie te vragen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren.
Het recht op verbetering:

U heeft het recht om te vragen dat wij de persoonsgegevens die wij over u hebben bijwerken of dat we eventuele foutieve persoonsgegevens corrigeren of aanvullen.
Het recht op verwijdering en beperking:
U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. U erkent hierbij dat bij een verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten niet geleverd kunnen worden.

U kunt ons ook verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Het recht van bezwaar:

U heeft steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. U dient dit verzoek evenwel te motiveren.
U kunt zich ook uitdrukkelijk verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, hiervoor hoeft u geen motivatie op te geven.

Recht van overdraagbaarheid

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Tevens beschikt u over het recht om deze gegevens aan andere verantwoordelijken voor de verwerking te doen overdragen.

Recht om uw toestemming in te trekken:

U beschikt te allen tijde over het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken (op voorwaarde dat de verwerking gebaseerd is op uw toestemming).

Recht om klacht in te dienen:

De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer:
Drukpersstraat 35
1000 BRUSSEL

Tel. 02/274.48.00
Fax. 02/274.48.35 Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

7 Over deze Privacyverklaring

Onze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. De wijzigingen zullen op onze website verschijnen.

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid, kunt u terecht op Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.